Podokinea | Podologie, Kinesitherapie, Manuele therapie

De naam van de paramedische groepspraktijk ‘Podokinea' is afgeleid van ‘PODOlogie-KINEsitherapie-Aalter. In de groepspraktijk kan je terecht voor podologische- en kinesitherapeutische behandeling van diverse aandoeningen.

De praktijk richt zich vooral naar de behandeling van het bewegingsapparaat d.m.v. podologische functionele zooltherapie en/of kinesitherapie-manuele therapie. Ook de behandeling van huid- en nagelaandoeningen en diabeteseducatie zijn de pijlers van Podokinea.

Bij het behandelen van dysfunties en problemen ter hoogte van het onderste lidmaat vullen podologie en kinesitherapie elkaar dikwijls aan. Soms wordt dan ook doelbewust gekozen (in samenspraak met de behandelende arts) om binnen de revalidatie van het bewegingsapparaat multidisciplinair te werken.

Beide therapieën gebruiken 'bewegingsherstel' als techniek ter harmonisatie van gewricht, zenuw, spier en huid.

De kinesitherapie streeft naar herwinnen van mobiliteit, stabiliteit en normaliseren van functie doormiddel van mobilisatietehcnieken, specifieke oefentherapie en andere. De podologie daarentegen gebruikt specifieke behandelingstechnieken (o.a. functionele zooltherapie) als therapeutisch middeel om eveneens de mechanica van het onderste lidmaat te normaliseren.

Zowel kinesitherapie en podologie dragen dus bij tot het herstel van dysfuncties van het onderste lidmaat.